4. Juni 2014, 18. Lebenstag mit 1170g


25. Mai 2014, 8. Lebenstag, 610 g