4. Juni 2014, 18. Lebenstag mit 1120g


25. Mai 2014, 8. Lebenstag, 620g